GRUPA MODLITWY OJCA PIO

„Módlcie się, módlcie się ze mną do Boga, bo cały świat potrzebuje modlitwy każdego dnia” – te słowa św. Ojca Pio, które można by nazwać jego duchowym testamentem, staramy się wiernie realizować.

Grupa Modlitwy Ojca Pio w naszej parafii zawiązała się w maju 2018 roku podczas trwającego Jubileuszu św. Ojca Pio, po intronizacji jego relikwii w kościele.  Pierwszym opiekunem duchowym Grupy był br. Roman Łukaszewski OFMCap., a aktualnym jest br. Sławomir Rosiński OFMCap.

Podstawą działania Grupy jest Statut (opracowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku) i Regulamin zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2012 roku. 

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, w pierwsze piątki miesiąca na Eucharystii o godz. 19.00 i po niej w salce oraz 23 każdego miesiąca o godz. 18.30 w salce katechetycznej przy Brigittagasse 1, a potem o godz. 19.30 na wspólnej Eucharystii w kościele. (Nieraz godziny spotkań 23 dnia miesiąca są zmienione, warto śledzić w ogłoszeniach)

Zapraszamy na nasze braterskie spotkania wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoje życie w duchowości franciszkańskiej, na wspólnotowe spotkanie z Jezusem i osobiste -  z niezwykłym Świętym, którym jest Ojciec Pio i  wypraszanie wielu Bożych łask dla siebie, Parafii i najbliższych za Jego przemożnym wstawiennictwem, zapraszamy do wspólnej modlitwy.