BIERZMOWANIE

W czwartek o godz. 19.00 w salce przy Brigittagasse spotkanie rodziców młodzieży.

Kolejne spotkanie młodzieży - 22.02.2019 o godz. 16.00 w salce przy Brigittagasse 1.