BIERZMOWANIE

Przygotowania do sakramentu bierzmowania w Polskiej Wspólnocie Katolickiej rozpoczną się w pierwszych dniach pazdziernika.  Formularze zgłoszeniowe można otrzymać osobiście u br. Sławomira Rosińskiego OFMCap. lub w zakrystii.