BIERZMOWANIE

Sakrament Bierzmowania w Polskiej Wspólnocie Katolickiej ustalony został  na 3 pazdziernika 2020 r. o godz. 15.00.

Zapraszamy też młodych, którzy ukończyli lub wkrótce ukończą 14 rok życia, by zapisać się na przygotowania do sakramentu bierzmowania w nowym roku szkolnym w naszej Polskiej Wspólnocie Katolickiej. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w zakrystii kościoła św. Brygidy.