DROGA NEOKATECHUMENALNA

    W naszym społeczeństwie, tak bardzo zlaicyzowanym, w którym religijna obojętność staje się coraz bardziej powszechna, a ludzie żyją często tak, jakby Boga nie było, wielu potrzebuje odkryć na nowo sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a zwłaszcza sakrament chrztu.
Neokatechumenat jest z pewnością jedną z opatrznościowych odpowiedzi na tę pilną potrzebę.
    Droga Neokatechumenalna w naszej parafii jest obecna od 1978 roku. Obecnie w 11 wspólnotach (3 są polskojęzyczne) spotykają się ludzie pragnący w kontakcie ze Słowem Bożym odkrywać tajemnicę dojrzałego chrześcijaństwa. Każda wspólnota gromadzi się osobno w tygodniu na celebracji Liturgii Słowa i Eucharystii. Do wspólnoty można wejść przez cykl katechez, które przynajmniej raz w roku są głoszone w naszym kościele. 

Droga Neokatechumenalna narodziła się na początku lat 60. na peryferiach Madrytu. Celem założycieli ruchu – Kiko Argüello i Carmen Hernández – była ewangelizacja ludzi dalekich od Kościoła. W 1968 r. przybyli oni do Rzymu, gdzie powstała pierwsza wspólnota poza granicami Hiszpanii. Obecnie w diecezji rzymskiej Droga Neokatechumenalna jest rozpowszechniona bardziej niż w jakimkolwiek innym miejscu świata; aktualnie jest w niej ponad 500 wspólnot. Droga istnieje w 120 krajach, w blisko 6 tys. parafii, i łącznie liczy ponad 20 tys. wspólnot; w Polsce jest obecna od 1975 roku.

W parafii są trzy wspólnoty polskojęzyczne. Najstarsza, której prezbieterem jest o. Sławomir Banaś OSsT, spotyka się w soboty na Eucharystii przy Gerhardusgasse, a młodsz spotyka się na Eucharystii przy Brigittagasse.