HISTORIA POLSKIEJ WSPÓLNOTY KATOLICKIEJ

Austria stała się od wielu lat drugą Ojczyzną dla wielkiej liczby naszych rodaków, którzy przybyli tutaj przed laty i przybywają, szczególnie w ostatnich latach, by szukać godziwie wynagradzanej pracy i bardzo często nowego domu. Wśród nich było i jest wielu katolików. Obecnie w wielu kościołach na terenie Austrii odprawiane są regularnie Msze św. w języku polskim. W stolicy pierwszym kościołem Polonii był kościół Zmartwychwstańców przy ulicy Renweg, w którym codziennie, od wielu lat, celebrowane są Eucharystie w języku polskim. Natomiast w niedziele Polacy mają do wyboru 11 świątyń, w których sprawowane są Msze św. w naszym języku. Jednym z nich jest kościół św. Brygidy (Brigittakirche) w 20 dzielnicy.  

Ale na początek trochę historii. Nasza praca z polonią w parafii wiedeńskiej p.w. św. Brygidy rozpoczęła się w 1999 roku, a pierwszym kapłanem polskim, który tam posługiwał był ks. Paweł Stawarczyk (wcześniej należał do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów  Prowincji Krakowskiej). Na początku było tak, że kilkanaście osób poprosiło go, by w drodze wyjątku odprawił w niedzielę Msze św. w języku polskim. Ta wiadomość lotem błyskawicy rozeszła się wśród Polaków po całym mieście i okolicach i zaczęli zjeżdżać rodacy w coraz większej liczbie. Z wyjątku powstała reguła i co niedziele była Eucharystia po polsku. Początkowo grupa polska liczyła ok. 100 osób, ale bardzo szybko liczba ta powiększyła się do 200, aby obecnie (rok 2019) osiągnąć ok. 700.

Na tę całą działalność zgodził się ówczesny proboszcz parafii śp. ks. Leopold Kaupeny, który po wyjeździe ks. Pawła Stawarczyka do USA, poprosił prowincjała wiedeńskiego Braci Mniejszych Kapucynów o któregoś z braci polaków, by można kontynuować posługę dla Polonii. Został tam posłany br. Lic. Mag. Tomasz Pacyfik Regiewicz, który aktualnie posługuje w Wołczynie. Ale w następnym roku wyjechał on już do kraju.

W 2002 r. posłano innego brata z wiedeńskiego klasztoru, a był nim br. Mag. Marek Machudera. Z wielkim zapałem rozwinął działalność duszpasterską. Wprowadził przygotowanie dzieci do I Komunii świętej. Pojawiła się grupa ministrantów i ministrantek, którzy spotykali się co tydzień. A od 2005 roku rozpoczęły się również katechezy Neokatechumenalne „Zwiastowania” prowadzone przez ekipę katechistów z prezbiterem, a owocem ich są dzisiaj 3 wspólnoty polskojęzyczne Drogi Neokatechumenalnej. (Niemieckojęzycznych wspólnot jest tam 8). W okresie po Bożym Narodzeniu br. Marek odwiedzał rodziny z tradycyjną kolędą, a w czasie Wielkiego Postu były prowadzone rekolekcje dla wiernych wraz z przedświąteczną spowiedzią. W każdą niedzielę tego okresu były i są śpiewane Gorzkie Żale i głoszone są kazania pasyjne.

W lecie 2011 r. br. Marek Został przeniesiony do innego klasztoru, a w jego miejsce zaczął posługę br. Dr Roman Rusek. On wprowadził przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Za jego czasu liczba wiernych, którzy zaczęli przyjeżdżać na polskie Eucharystie do św. Brygidy wzrosła do ok. 600 osób. Z tego powodu, za zgodą obecnego proboszcza, wprowadził drugą Mszę św. w niedzielę oraz w tygodniu we wtorek. Każda Eucharystia poprzedzona została 30 minutowym dyżurem spowiedzi. A w pierwsze piątki miesiąca, gdy jest większa potrzeba duszpasterska, spowiada 2 prezbiterów przez jedną godzinę. Staraniem ówczesnego gwardiana Karla-Martina i br. Ruska to nasze polskie duszpasterstwo w parafii św. Brygidy zostało oficjalnie włączonego do struktur posług w diecezji wiedeńskiej, a kolejni duszpasterze zostali mianowani wikariuszami tej parafii z przeznaczeniem dla Polskiej Wspólnoty Katolickiej (PWK). Dużym powodzeniem cieszyły się i cieszą nadal organizowane przez brata Ruska pielgrzymki. Po swoim wyjeździe, utrzymuje nadal kontakty z tutejszą polonią i na prośbę tych osób, kontynuuje tę formę posługi.

Prawie od samego początku odbywają się spotkania po niedzielnej Eucharystii o godz. 11.00 w domu parafialnym przy kawie, herbacie, kanapkach i ciastkach. Jest to „kawiarenka parafialna”, która polska nazwa powstała z niemieckiego „Pfarrcaffe” – tradycyjnego austriackiego zwyczaju spotkań przykościelnych po niedzielnej Eucharystii. Całość dzieła prowadzonego społecznie utrzymuje się z dobrowolnych datków osób, które odwiedzają to miejsce. Możliwość spotkania znajomych lub poznania kogoś nowego, wymiana poglądów i informacji  przyciąga polskich emigrantów do kawiarenki. Od lipca 2014 r. posługę w parafii pełnił br. Tomasz Krawczyk. Od 1 stycznia 2015 r. został gwardianem klasztoru wiedeńskiego i zwiększył mu się zakres jego posługi o wiele nowych i trudnych obowiązków. Niemniej ofiarnie, choć z niemałym trudem, dokończył posługi w parafii św. Brygidy. W maju 2015 r. prawie 30 dzieci przystąpiło do I Komunii św. a 3 października ks. Dariusz Schuzki CR, wikariusz biskupi dla miasta Wiednia, udzielił 14 młodym ludziom sakramentu bierzmowania.  W czasie wakacji wspomagali nasze duszpasterstwo bracia, którzy studiują na codzień w Rzymie, a przebywali we Wiedniu na kursach języka niemieckiego. Ostatnim z nich był br. Mag. Jacek Węgrzyn, który posługiwał w lipcu i sierpniu 2015 r.

Od początku września 2015 r. posługę w parafii św. Brygidy podjął br. Lic. Mag. Roman Łukaszewski, kontynuując tę samą pracę, jaką prowadzili poprzednicy, wprowadzając też nowe projekty duszpasterskie. W tę nowość wpisują się rekolekcje adwentowe w 2016 roku dla Wspólnoty Polskiej, które poprowadziła ekipa, tzn. prezbiter i para małżeńska. Podobna formuła była też i w Wielkim Poście 2017. Ten sposób prowadzenia rekolekcji sprawdzony m.in. w dużych ośrodkach duszpasterskich w Polsce, sprawdził się również wśród rodaków w Wiedniu.

Dnia 6 maja 2018 r. miało miejsce ważne wydarzenie dla całęj parafii. Odbyła się intronizacja relikwii świętego Ojca Pio. Krótko po tym wydarzeniu zawiązała się Grupa Modlitwy Ojca Pio, która zrzesza ok. 20 osób.

Z dniem 1 września 2019 r., na mocy dekretu metropolity archidiecezji, ks. kardynała Krzysztofa Schönborna, parafia św. Jana Kapistrana oraz parafia św. Brygidy zostały połaczone w jedną wspólnotę parafialną, której patronem został wybrany św. Jan Paweł II.

W dniu 17.11.2019 cała parafia przeżywała uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II.  Relikwie ofiarowane przez ks. kard. Stanisława Dziwisza parafianom z Brigittenau to kropla krwi na fragmencie szaty, którą Papież miał na sobie podczas zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r. Krew to relikwie I stopnia. Należą one do najcenniejszych. Ten dar w imieniu ks. kard. Dziwisza przekazał na ręce proboszcza parafii ks. Wolfganga Seybolda br. Rusek, wcześniejszy duszpasterz naszej Wspólnoty. Kościół był wypełniony po brzegi, a wśród wiernych znajdowała się liczna grupa Austriaków, nie tylko z tej parafii. Ukłonem w ich stronę było odczytanie pierwszego czytania z Liturgii Słowa w języku niemieckim. To szczególne nabożeństwo, podobnie jak Msze św. w każdą niedzielę, transmitowane było na żywo przez internetowe Radio Droga, działające obecnie w parafii St. Severin w Wiedniu.

Wspólnota zdążyła jeszcze przeżyć rekolekcje wielkopostne (08-11.03) przed zawieszeniem publicznych liturgii z powodu corono wirusa Covit 19. Po 15 marca, z powodu pandemii kościoły były puste, mimo, że pozostawały otwarte dla ludzi do modlitwy. Nie było wolno celebrować w nich Eucharystii z udziałem wiernych. Ten stan trwał do połowy maja 2020 r. Z tego powodu nie było uroczystej I Komunii świętej dla dzieci, ani  sakramentu bierzmowania dla młodych w planowanych terminach. Sakramentu bierzmowania w kościele św. Brygidy udzielił młodzieży w późniejszym, jesiennym terminie, po raz pierwszy pasterz z Polski, ks. bp Piotr Greger. Uroczystość miała miejsce w dniu 3 października 2020 r.  Pomimo drugiej fali pandemii, duszpasterstwo polskich dzieci i młodzieży, przygotowujących się do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (spowiedzi i komunii świętej oraz bierzmowania) było realizowane poprzez spotkania na zoom. Udało się również pomimo obostrzeń przygotować i przeżyć uroczyście I Spowiedz i  I Komunię świętą oraz Sakrament Bierzmowania. W tym roku sakramentu dojrazłości chrześcijańskiej udzielił wikariusz Prowincji Austrii i Południowego Tyrolu, br. Mag. Marek Król OFMCap.

Z dniem 30 czerwca br. Lic. Mag. Roman Łukaszewski OFMCap., na wniosek swych przełożonych, (po 6 latach posługi w Wiedniu) został przeniesiony do posługi w  Polsce, a w jego miejsce prowincjał br. Dr Marek Miszczyński OFMCap., przysłał br. Mag. Mag.  Sławomira Rosińskiego OFMCap., który rozpoczął swoją posługę z dniem 2 lipca 2021 r.