Nazwisko Imię II

Kierownik grupy:

Telefon: +001 123456789,

E-mail: nazwisko.imię@firma.pl